MTÜ Wu De Spordiklubi liikme/õppemaksu tasumise kord, Üldtingiimused


Üldtingimused 

1. Õppemaks (liikmemaks) 

 1. Spordikoolis on õppimine tasuline. 
 2. Õppemaks ja õppeperiood on määratud Klubi juhatuse otsusega. 
 3. Õppemaks sisaldab tasu õppetöö korraldamise eest. Õppemaks ei sisalda varustuse, laagrite, eksamite, föderatsiooni aastamaks ja võistlustegevusega seotud kulusid. 
 4. Õppemaks on püsitasu. 
 5. Õppemaksu peatamise aluseks on lapsevanema poolt allkirjastatud kirjalik vormikohane avaldus. 


2. Õppemaksu tasumine.

 1. Õppemaksu tasutakse jooksva perioodi treeningute eest, ettemaksuna. 
 2. Õppemaksu on hooajamaks, mida on võimalik tasuda:
 3. kogu aastamaks korraga (15. september) -10% soodustusega; igakuiselt (jooksva kuu 15. kuupäev).
 4. Õppemaks on püsitasu, mida tuleb tasuda ka juhul, kui treeningutest on puudutud.
 5. 1.Haiguse, vigastuse või muu tervisliku põhjuse tõttu õppetegevusest puudumise korral      vabastatakse Õpilane kalendrikuu õppemaksu kohustusest juhul, kui Õpilane esitab puudumise kohta arstitõendi ja puudumine ületab 30 järjestikust päeva kalendrikuus. Õppemaksust vabastus toimub tasaarveldusena haigestumise kuule järgneval kuul. 
 6. Võistluste, riigipühade, koolivaheaegade või muul põhjusel ära jäänud treeningud ei mõjuta õppemaksu. 
 7. Spordiklubil on õigus teha õppemaksu soodustust 10% juhul, kui spordiklubis õpib rohkem        kui 1 pereliige, 4 pereliiget - neljas on vabastatud õppemaksust.
 8. Õppemaksu tasutakse Klubi pangakontole, selgituseks on vaja kirjutada lapse nimi,        perekonnanimi, kuu ja grupp. Või sularahas treenerile.
 9. Õppemaksu maksmise tähtajaks on käesoleva kuu viieteistkümnes kuupäev.
  (näiteks, septembri kuutasu maksmise tähtajaks on 15. september).

3. Õppemaksu peatamine.

 1. Õppemaksu peatamise (näiteks: treeningute lõpetamine) aluseks on lapsevanema poolt allkirjastatud kirjalik vormikohane avaldus. 
 2. Avaldus esitatakse Klubile kirjalikult treenerile.
 3. Treeningutelt lahkudes hooaja keskel kuulub tasumisele kahe kuu õppemaks, v.a. juhul, kui lapsevanem annab teada lapse lahkumisest kaks kuud ette.

4. Erandjuhud, õppemaksu soodustused/vabastused.

 1. Klubi võib isiku kirjaliku põhjendatud avalduse alusel vabastada isiku õppemaksust ajutiselt või alaliselt ning osaliselt või täielikult. 
 2. Kirjalikus avalduses peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus.
 3. Mõjuvaks põhjuseks loetakse eelkõige pikaajaline haigus või trauma, mis kestab rohkem kui 30 päeva.
 4. Kahe või enama ühe pereliige osalemisel Klubi treeningutel ning vähekindlustatud peredel on ette nähtud liikmesoodustus.
 5. Avalduse vaatab üle Klubi juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi. 
 6. Reeglina tuleb vastav taotlus esitada soodustuse saamise perioodile eelnevalt ning tagantjärgi esitatud taotlusi ei ole Klubi kohustatud läbi vaatama. 
 7. Ajutise õppemaksu vabastuse, haigus või vigastus, korral toimub soodustuse andmine tasaarveldusena treeningutele tagasi pöördumise kuu õppemaksu arvega.

5. Föderatsiooni aastamaks.

 1. Aastamaks makstakse Wu De Spordiklubi MTÜ kontole üks kord aastas ette, sõltuvalt sellest, millal õpilane alustas treeninguid. (Näiteks: õpilane alustas treeninguid oktoobris, aastamaks peab olema tasutud igal aastal enne oktoobri algust).

6. Üldist.

 1. Esitades avalduse treeningutega liitumiseks kuu keskel, liitumiskuu õppemaks makstakse treeningute kaupa.
 2. Treeningutelt lahkudes hooaja keskel kuulub tasumisele kahe kuu õppemaks, v.a. juhul, kui lapsevanem annab teada lapse lahkumisest kaks kuud ette.
 3. Õppemaksu peatamise (näiteks: treeningutelt lahkumine) aluseks on lapsevanema kirjalik avaldus.
 4. Lapsevanemal on kohustuslik tutvuda ja kinni pidada Klubi treeningrühmadesse vastuvõtmise ja väljaarvamise korraga ning Klubi Kodukorraga, Isikuandmete töötlemisega Klubi juhtkonna poolt.