MTÜ Wu De Spordiklubi 

KODUKORD

Wu De Spordiklubi liige on kohustatud:

 1. Osalema aktiivselt spordiklubi elus:
  1. tutvuma spordiklubi kodukorraga http://www.wude.ee (sh sisse- ja väljaarvamise kord, liikmemaksu ja aastamaksu tasumine ja üldtingimused,
   isikuandmete töötlemine) ning pidama sellest kinni;
  2. osalema treeningutes;
  3. osalema võistlustel vähemalt 1 kord aastas;
  4. osalema spordilaagris vähemalt 2 korda aastas;
  5. käia üks kord aastas spordiarsti juures ja esitada tervise sporditõendi;
 2. Spordiklubi vorm, isiklikud kaitsevahendid
  1. soetama spordiklubi treeningvorm ning osaleda treeningutel ja võistlustel selles vormis;
  2. soetama isiklikud kaitsmevahendid iseseisvalt ühe kuu jooksul alates treeningute algust: hambakaitse, jalakaitsmed, käekaitsmed (MMA kindad), kubemekaitse, sobilik jalanõud; peakaitse - soovi korral.
 3. Keelatud:
  1. ebaväärikas, ebasportlikult käitumine trennis ja klubi üritustel (füüsiline/vaimne vägivald, ropendamine, treeneri poolt antud korralduste eiramine ja mittetäitmine, vara rikkumine);
  2. kahjustada spordiklubi mainet; 


 4. Reeglite eiramine, kohustuste rikkumine:

 1. Juhul, kui spordiklubi liige rikub kohustusi ja/või eirab spordiklubi reegleid, spordiklubi on õigustatud lõpetada lepingut liikmega, peatada tema liikmelisust spordiklubis, eemaldada teda treeningutelt nii ajaliselt kui alatiseks.


Wu De Spordiklubi on kohustatud:

Arendama õppuri mitmekülgselt õppekava järgi: ajalugu, võitluskunstide reeglid ja etikett, üldfüüsiline areng, terminoloogia, enesekaitse, esmaabi, valmistumine eksamiteks, valmistumine Eesti ja rahvusvahelisteks võistlusteks.